Temel Finansal Tablolar Eğitim Kategorisi: Bankacılık
Eğitim Süresi: 60 Dk.

Bankalar, sermayenin, teşebbüs alanına aktarılmasını sağlayan ve kendilerine özgü özellikleri ile ekonomik hayatın sürdürülebilmesi için gerekli olan çeşitli hizmetleri üreten kurumlardır.

Bankaların ekonomi sistem içerisinde; finansal aracılık yapma, kaynak akıcılığını sağlama, kaynak kullanımında etkinliğin temini vb. yeri vardır.

Bankaların temel faaliyet alanları, kredi ticareti olmakla birlikte günümüzde bankalar tahsilat yapan, varlığa dayalı menkul kıymet çıkaran ve farklı kanallara başvurarak borçlanan, yatırım fonlarını yöneten, bireysel bankacılık yapan, çeşitli teminatlar karşılığı borç veren kurumlardır.

Bankaların neredeyse tüm faaliyet alanlarında kararlarda riskin varlığından bahsedilir. Risk, bankacılık sektörünün önlenemeyen ve giderilemeyen bir parçasıdır.

Bu eğitimde sizlere bazı temel kavramların yanı sıra bankaların finansal tablolarını ve bu tablolarda yer alan kalemleri detayları ile anlatmayı hedefledik.

  • Bankaların Ekonomideki Yeri
  • Bankacılık Faaliyetleri ve Riskleri
  • Banka Bilanço Yapısı
  • Krediler
  • Gelir Tablosu


Tanıtım Videosu