Çek Hukuku Eğitim Kategorisi: Hukuk
Eğitim Süresi: 60 Dk.

14 Aralık 2009 tarihinde 27438 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan, 5941 sayılı Çek Kanunu çıkarılmıştır.

Bu kanunla 19 Mart 1985 tarihli ve 3167 sayılı çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun yürürlükten kaldırıldı.

Bu kanunun amacı; 

  • Çek defterlerinin içeriklerine,
  • Çek düzenlenmesine,
  • Çek kullanımına,
  • Çek hamillerinin korunmalarına, 
  • Kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esasları belirlemektir.

Kanuna göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir.

Bu eğitimde sizlere Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile 5941 sayılı Çek Kanunu hükümlerini detayları ile aktarmayı amaçladık.

  • Çek Kanunu
  • Yasal Düzenleme
  • Çekin Şartları
  • Kısmi Ödeme
  • Çek Sahibi


Tanıtım Videosu