Yeni Çek Yasası Eğitim Kategorisi: Hukuk
Eğitim Süresi: 30 Dk.

Yeni Çek Yasası, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak için alınan önlemlere katkıda bulunur. 5941 sayılı yasayla çek defterlerinin içerikleri, çek düzenlenmesine ve kullanımına ilişkin esaslar ile karşılıksız çekler için uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir.

Bu kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenleme ve kullanımına, çek hamillerinin korunmasına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için Çek Yasasında çeşitli yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Çek hesabı ilgilinin, vekilin ya da yasal temsilcinin imzası olmadan açılamaz. Çek defteri alabilmek için gerekli belgelerin de tamamlanmış olması gerekmektedir.

Bu eğitimin amacı, sizleri yeni yasayla birlikte gelen değişiklikler konusunda bilgilendirmek ve yeni uygulamaları hayata geçirirken sizlere kolaylık sağlamaktır.

  • Çek Hesabı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
  • Tüzel ve Gerçek Kişi Beyannamesi
  • Çekler İçin Karşılıksızdır İşlemi
  • Yeni Ödeme Düzenlemesi
  • Karşılıksız Çek İşlemleri


Tanıtım Videosu