Soru Hazırlama Teknikleri Eğitim Kategorisi: İnsan Kaynakları
Eğitim Süresi: 10 Dk.

Hazırlanacak soruların; konuları kapsaması, bilgiye ulaşma isteği doğurması, yaratıcılığın geliştirilmesi, problem çözme becerilerinin kazanılması gibi unsurları kapsaması gerekmektedir.

Yetişkin sınavlarında kullanılacak sorular 5 seçenekli olarak hazırlanmalıdır. Bilişsel alanda hazırlanacak sorular; bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve sentez düzeylerinden oluşur.

Çoktan seçmeli sorular; bir sorunun doğru bir cevabını, verilen seçeneklerden bulduran bir sınav türüdür.

Eşleştirme testleri; iki grup halinde verilen ve birbiriyle ilgili olan bilgi öğelerinin belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir.

Bu eğitimle hazırladığınız soruların kalitesini artırarak, ölçme ve değerlendirme uygulamalarınızın daha etkin olmasını sağlamayı hedefliyoruz.

  • Yetişkin Sınavları
  • Bilişsel Alanda Soru Aşamaları
  • Çoktan Seçmeli Sorular
  • Eşleştirme Testleri
  • Örnekler


Tanıtım Videosu