2.A CIA Özel Görevleri Yerine Getirmek Eğitim Kategorisi: Sertifikalı İç Denetçilik
Eğitim Süresi: 30 Dk.

CIA unvanı, Uluslararası İç Denetim Enstitüsü(IAA) tarafından denetçilere verilen bir uzmanlık sertifikasıdır. Bugün itibarıyla Dünya’daki 50.000’den fazla profesyonel denetçi bu unvana sahip olsa da ülkemizde bu unvana sahip denetçi sayısı beş yüzleri geçmemektedir. Oysa CIA sertifikasyon sınavları artık ülkemizde Türkçe olarak da yapılabilmekte ancak sınava hazırlanma aşamasında Türkçe kaynak sıkıntısı yaşanmaktadır.

Denetçilere denetim faaliyetlerindeki bilgi, beceri, yetenek ve profesyonelliklerini ‘’denetleme’’ ve ‘’kariyerlerinde yükselme’’ fırsatı veren bu sınav; aynı zamanda uluslararası alanda söz sahibi olmak ve kendilerini geliştirmek isteyen denetçiler için önemli bir basamaktır.

Unvanın önemi ve sınavın zorluğu; alınacak eğitimin de kapsamlı ve anlaşılır olmasını gerektirmektedir. Bu faktörleri dikkate alarak oluşturduğumuz ve dört ayrı modülden meydana gelen “CIA  - Sertifikalı İç Denetçilik” eğitimi, alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmış ve her modül CIA sınavına paralel bölümlerden meydana gelmektedir.

Bölüm: Özel Görevleri Yerine Getirmek

  • Finansal Raporlama Sürecinin Denetlenmesi
  • Danışmanlık Görevinde Kullanılacak Yöntemler
  • Kontrol-Risk Özdeğerlendirme Yöntemi
  • Çevresel Riskler
  • E-Ticaret Faaliyetinin Kontrol ve Denetimi
  • Denetim Protokolünün Ana Unsurları
  • İş Devamlılığı Süreci
  • Bilgi Güvenliği Politikaları

Konunun bütün olarak öğrenilmesi açısından Sertifikalı İç Denetçilik Kategorisindeki tüm eğitimleri almanız önerilir. Diğer modülleri aşağıdaki linkleri tıklayarak inceleyebilirsiniz. 


Tanıtım Videosu