Etkili İletişim (Uzmanlık Programı) Eğitim Kategorisi: İletişim
Eğitim Süresi: 145 Dk.

İş veya özel hayatımızda etkili iletişim kurmak bize çok şeyler kazandırır. Amerika’da yapılan ve işe alınmayı sağlayan en önemli on becerinin listelendiği bir araştırmaya göre bu becerilerden ilk üçü iletişim becerisiyle ilgilidir.

İletişim; duygu, düşünce, bilgilerin değişik yöntemlerle başkalarına aktarılmasıdır. Ayrıca iletişim, hayatı anlamlandırma ve anlamı paylaşma sürecidir.

İletişim tek ve çift yönlü, kesintisiz ve dolaylı olarak modellere ayrılmaktadır.

Bu eğitimde sizlere iletişimin temel kavramlarından, dinleme ve yanıtlamanın öneminden, çatışma ve yönetiminden son olarak da ekip ve dinamiklerinden bahsedeceğiz.

  • İletişim Nedir?
  • İletişim Modelleri ve Öğeleri
  • İletişimin Özellikleri ve İlkeleri
  • Kitle ve Örgütsel İletişim


Tanıtım Videosu