Kurumsal Risk Yönetimi Eğitim Kategorisi: Yönetim ve Liderlik
Eğitim Süresi: 45 Dk.

Kurumsal risk yönetimi; hedefi etkileyen olayları tanımlayan, riski yöneten, güvence sağlayan, yönetim kurulundan, yönetimden ve çalışanlardan etkilenen bir süreçtir.

Kurumsal risk yönetimi; şirketi etkileyebilecek olayları tanımlamak ve risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesidir.

Temel amaç, riskleri yöneterek kurumu hedeflerine ulaştırmaktır. Kurumsal risk yönetimi; sistem etkinliği denetlendiğinde ve eksikler giderildiğinde daha etkin çalışır.

Ayrıca karar alıcıların ve uygulayıcıların bir sistem içerisinde riskleri dikkate almalarını güvence altına almayı da amaçlar.

Bu eğitimle sizlere kurumsal risk yönetimi temel kavramları, önemi, amaçları ve uygulama alanları gibi konularda bilgiler vereceğiz.

  • Kurumsal Risk Yönetimi Nedir?
  • Kurumsal Risk Yönetimi Modelleri
  • Temel Öğeler ve Yararlar
  • COSO Kurumsal Risk Yönetimi
  • Kurumsal Risk Yönetiminin Sınırları


Tanıtım Videosu