ISO9001:2008 Genel Bilgilendirme ve Dokümantasyon Eğitimi Eğitim Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği Diğer Konular
Eğitim Süresi: 40 Dk.

ISO 9000, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür. ISO 9001 ise “Kalite Yönetim Sistemlerinin” kurulması sırasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Diğer bir deyişle verilen belgenin adıdır. ISO 9001:2008, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp yayınlandığını gösteren revizyon tarihidir.

Bu eğitimde sizlere; ISO 9001:2008 standardının amacını, içeriğini ve gerekliliklerini dokümantasyon çerçevesinde aktarmayı hedefledik.

  • Kalite Yönetim Sistemi,
  • Yönetimin Sorumluluğu,
  • Kaynak Yönetimi,
  • Ürün Gerçekleştirme,
  • Ölçme, Analiz ve İyileştirme,

Olmak üzere 5 ana başlıkta toplanan eğitimi keyifle izlemeniz dileğiyle.


Tanıtım Videosu