Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği Diğer Konular
Eğitim Süresi: 60 Dk.

Sanayileşmenin gitgide artması ve yeni teknolojilerin gelişmesi giderek iş sağlığı ve güvenliği kavramını önemli bir hale getirmiştir.

İşletmeler iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli adımlar atmak, çalışma koşullarını hukuki prosedüre göre düzenlemek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alıyor olmak ve işletmelerde uzmanlar çalıştırmanın da gerekliliğini fark etmişlerdir.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, iş yerleri için çeşitli yararlar sağlamaktadır. Bu yararlardan en önemlisi, meslek hastalıkları ve iş kazalarında azalmanın sağlanması hatta yok edilmesidir. Böylece personelin motivasyonu yükselir, kendine ve kurumuna olan güveni artar. Sonucunda da kalite ve verim yükselir.

Bu eğitimde sizlere, iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili olarak; genel kavramları, iş kazalarının nedenlerini, hukuki sonuçları, yasal hak ve sorumlulukları, işletmelerdeki tehlikeleri, genel iş sağlığı ve güvenliği kurallarını ve acil durumlar hakkında detaylı bilgiler vermeyi amaçladık.

  • Genel Kavramlar
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığı
  • İş Kazası Kapsamındaki Tanımlar
  • Hukuki Sonuçlar
  • İşveren, Devlet ve Çalışan Sorumlulukları


Tanıtım Videosu