Satış Temsilcisi ile Mülakat

Başarılı bir satış temsilcisinin; yaşı, cinsiyeti, etnik kökeni, geçmişte ne iş yaptığı veya hangi okuldan mezun olduğu önemli değildir. Çünkü bir satış temsilcisinin en önemli özelliği, onun müşterilere karşı olan tutum ve davranışıdır. Bu nedenle işe alımlarda öncelikle buna dikkat etmeniz gerekir. Bu eğitimde sizlere, mülakat sırasında satış temsilcisi adayınıza hangi soruları sorabileceğinizi ve nelere […]

İnsan Kaynakları Ücret Yönetimi

Ücret yönetiminin ve ücreti etkileyen faktörlerin belirlenmesi, kurum içi organizasyonun sürekliliği için önemlidir. İşverenlerin çalışanına sağladığı; para, mallar veya hizmetlerin hepsi ücretlendirme sistemini oluşturur. Bu sistemin planlanması, organize edilmesi, yönlendirilmesi, koordine ve kontrol edilmesi de ücret yönetimi olarak adlandırılır. Sizce iş değerleme, ücret yönetiminin önemi, ücret yapısı ve düzeyini etkileyen faktörler nelerdir? Çalışanlarınız arasında adil […]

İnsan Kaynakları Sendikalaşma Süreci

İşçi sendikaları, işçi sınıfının ekonomik ve toplumsal alanlardaki hak ve çıkarlarını savunan, yaşam ve çalışma koşullarını geliştirmeyi amaçlayan örgütlerdir. Uzun çalışma saatleri, iş güvenliğinin yetersizliği gibi unsurlar devletin, işçilere yasal haklar tanımasını sağladı. Peki, işçi sendikaları nasıl ortaya çıktı? Görevleri nelerdir? İş uyuşmazlıklarına ne yol açar? Bu soruların ve daha fazlasının cevabı sizin için hazırladığımız […]

İnsan Kaynakları Disiplin Sistemi

Hepimiz toplumda bir arada yaşayabilmek için disiplinli olmaya dikkat ederiz. Çünkü disiplinli olmak tüm ilişkilerimizin devamlılığı için oldukça önemlidir. İster aile veya arkadaşlık ilişkilerinizde ister çalıştığınız veya ziyaret ettiğiniz kurum ve kuruluşlarda olsun her organizasyonun kendi içinde disiplini sağlaması gerektiğini ve bizlerin de disiplin kurallarına uymamız gerektiğini unutmayın. Peki, bu kurallar neye göre hazırlanır? Disiplin […]

İnsan Kaynakları İşe Alıştırma Süreci

İşe aldığınız çalışanlarınızın, kurumunuza alışma süreleri vardır. Bu sürece uyum, işinizin devamlılığı ve gelişmesi için oldukça önemlidir. Ancak işe alıştırma programının sadece işe yeni başlayan çalışanlarınızı değil, işletmedeki terfi eden diğer çalışanlarınıza da yönelik olabileceğini; başarılı bir işe alıştırma sürecinde verimlilik ve kârın artacağını unutmayın. Peki, bunun için neler yapmanız gerekir?  Gelin, birlikte öğrenelim. Yararlı […]

İnsan Kaynakları İşe Alma Süreci

İnsan Kaynakları planında belirlenen boş ya da boşalacak pozisyona kimlerin aday olabileceği, aday havuzunun oluşturulması ve bu havuzdan işin gerekliliklerine uygun kişiyi belirlemek oldukça önemlidir. Peki, en iyi adayı nasıl bulabilirsiniz? İşe alma sürecindeki önemli unsurlar nelerdir? Adaylarınızı nasıl belirleyebilirsiniz? Hepsi sizin için hazırladığımız eğitimimizde! Yararlı olması dileğiyle.

İnsan Kaynakları Performans Değerleme Süreci

Performans; bir çalışanın belirli bir sürede kendisine verilen görevi yerine getirmek amacıyla elde ettiği sonuçlardır. Performans yönetimi ise, çalışanları kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayacak şekilde motive etmektir. Çalışanlarınızın performanslarından daha etkili sonuçlar almak için; hedef belirleme, değerlendirme, geri bildirim ve ödüllendirme aşamalarından oluşan sistematik bir yönetim uygulamalısınız. İşte o zaman çalışanlarınızın performanslarını daha net ve […]

İnsan Kaynakları Planlaması

Planlama; işletmenin nereye, nasıl gideceğinin belirlenmesidir. İnsan Kaynakları planlaması; yönetimin, organizasyonun şimdi ve gelecekte arzuladığı duruma uygun personellerin belirlenmesi için yürüttüğü faaliyetlerin tümüdür. İnsan Kaynakları planlarının etkili olabilmesi için organizasyonunuzu uzun dönemli planlardan ve faaliyet planlarından çıkarmanız gerekir. Peki, bunun için sınırları nasıl belirleyebilirsiniz? Planlama sürecini nasıl açıklayabilirsiniz? Bilgi Sistem Departmanı ve İnsan Kaynakları Departmanı […]

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarının sağlanması, istihdam edilmesi ve yönlendirilmesine yönelik kavramsal bir çerçeve sunar. Bu çerçeve içinde yer alan faaliyetlerin tümü; işletmenizin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmenizde, çalışanlarınızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamanızda ve sosyal sorumluluklarınızı yerine getirmenizde size kolaylık sağlar. Peki, insan kaynaklarının temel işlevi nelerdir? Yöneticilerin sorumlulukları nedir? İnsan Kaynakları Bölümünü […]

Potansiyel Değerlendirme

Potansiyel değerlendirme çalışanlarda var olan yeteneklerin keşfedilmesi için kullanılan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde insan kaynakları ve yöneticiler çalışanların mevcut durumlarını, işten ayrılma risklerini, terfi edebilecek çalışanları ve yedekleme yapılması gereken pozisyonları belirleyebilirler. Çalışan potansiyeli belirlenirken bazı stratejik yöntemler kullanılır. Bu stratejiler sayesinde çalışanın mevcut görevine uygunluğu, kuruma ve birime olan etkileri de belirlenebilir. Ayrıca […]