1.3. İşyeri Temizliği ve Düzeni

İçindekiler • Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik• İş Hijyeninin Amacı, Konuları ve Önemi• İş Yerinde Temizlik ve Düzen Nasıl Sağlanır?• İş Yerinde Temizlik ve Düzende Sorumluluk İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden konu bütünlüğünün sağlanması için Genel Konular kategorisine ait tüm […]

1.4. İş kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

İçindekiler • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu• İş Kazasının Tanımı ve Unsurları• İş Kazasıyla İlgili Yargıtay Kararları• Yükümlülükler ve Kanunlar• İş Kazası veya Meslek Hastalığında Kusur• İş Kazasında Cezai Dava Sonuçları• İş Kazası Olması Halinde Yapılması Gerekenler• Kaza Raporunun Oluşturulması İş Sağlığı ve Güvenliği […]

1.1. Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler

İçindekiler • İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?• 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Amacı• İşverenlerin Yasal Sorumlulukları ve Yükümlülükleri İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden konu bütünlüğünün sağlanması için Genel Konular kategorisine ait tüm eğitimlerin paket halinde alınması önerilir. Genel Konular kategorisine ait diğer eğitimlerin içeriği incelemeniz için aşağıda verilmiştir. Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları • […]

1.2. Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

İçindekiler • 4857 Sayılı İş Kanunu• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu• 6098 Sayılı Borçlar Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden konu bütünlüğünün sağlanması için Genel Konular kategorisine ait tüm eğitimlerin paket halinde alınması önerilir. Genel Konular kategorisine ait diğer eğitimlerin içeriği incelemeniz için aşağıda […]