2.5. Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkileri

İçindekiler • Tütün Bitkisi, Ürünleri ve Zararları• Bağımlılığın Evreleri• Sigaradaki Zararlı Maddeler• Pasif İçicilik• Ana Akım ve Yan Akım Dumanı• Sigarayı Bıraktıktan Sonra Vücudunuzda Gerçekleşen Olaylar İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden konu bütünlüğünün sağlanması için Sağlık Konuları kategorisine ait tüm eğitimlerin paket halinde alınması önerilir. Sağlık Konuları kategorisine ait diğer eğitimlerin içeriği incelemeniz için aşağıda […]

2.1. Meslek Hastalıklarının Sebepleri

İçindekiler • Meslek Hastalığı ve İşle İlgili Hastalıkların Tanımı• Meslek Hastalığının Tanısı• Yükümlülük ve Maruziyet Süresi• Meslek Hastalıklarının Nedenleri• Fiziksel Etmenler• Kimyasal Etmenler• Biyolojik Etmenler• Ergonomik Etmenler• Toz Kaynaklı Etmenler İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden konu bütünlüğünün sağlanması için Sağlık Konuları kategorisine ait tüm eğitimlerin paket halinde alınması önerilir. Sağlık Konuları kategorisine ait diğer eğitimlerin […]

2.4. İlk Yardım

İçindekiler • İlk Yardım ve Temel Uygulamaları• Koruma, Bilgilendirme ve Kurtarma• Hayat Kurtarma Zinciri• İlk Yardımda ABC Uygulaması• Temel Yaşam Desteği Uygulaması• Şok, Bilinç Kaybı ve Komada İlk Yardım• Solunum Yolu Tıkanmaları• Heimlich Manevrası• Kanamalarda İlk Yardım• Turnike Uygulaması• Uzuv Kopmalarında İlk Yardım• Yanıklarda İlk Yardım• Elektrik Çarpmalarında İlk Yardım İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden […]

2.2. Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması

İçindekiler • Meslek Hastalıklarından Korunma Yaklaşımları• Tıbbi Koruma• İşyeri ve Çalışma Çevresinin Kontrolü• İşçiye Ait Koruma Önlemleri İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden konu bütünlüğünün sağlanması için Sağlık Konuları kategorisine ait tüm eğitimlerin paket halinde alınması önerilir. Sağlık Konuları kategorisine ait diğer eğitimlerin içeriği incelemeniz için aşağıda verilmiştir. Meslek Hastalıklarının Sebepleri • Meslek Hastalığı ve İşle […]

2.3. Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri

İçindekiler • Biyolojik Risk Etmenleri• Kimler Risk Altında?• Biyolojik Etkenlerin Enfeksiyon Risk Düzeyine Göre Sınıflandırılması• Biyolojik Etkenlerin Bildirilmesi• Biyolojik Etkenlerin İçin Acil Eylem Planı• Biyolojik Etkenler Hangi Durumlarda Meslek Hastalığı Sayılır?• Enfeksiyon Zinciri• Korunma ve Önlemler• Psikososyal Risk Etmenleri ve Kaynakları• Mobbing ve Türleri• Mobbing ve Stres Ayrımı• Stres, Performans İlişkisi ve Nedenleri• Stresin Etkileri […]